Sức mạnh số

Chỗ có thể ở, nàng phải biết, bọn chúng Hướng Dẫn Trùm bắn cá

Miêu Trung nói: Chỉ cần bảo nàng đi khỏi nhà của ngươi là được, cớ sao cứ nhất đinh phải hại nàng.

Lúc đó, Tiêu Cát nghe theo lời Miêu Trung, buông tay ra. Hỏm đó, trời Hướng Dẫn Trùm bắn cá Hướng Dẫn Trùm bắn cá đã về đêm. Hồng luân rơi xuống chân trời tây, ngọc thỏ mọc lên trên trời đông. Giai nhân cầm đuốc về phòng, ngư ông thôi câu trên sông. Đom đóm lập loè mặt cỏ, máy biếc trăng xuyên sáng trong.

Đêm khoảng canh một, Miêu Trung nói: Tiểu nương tứ, đây không phải là chỗ có thể ở, nàng phải biết, bọn chúng.

Vạn Tú nương nói: Đại quan nhân, nay làm thế nào cho ổn thoả! Miôu Trung nói: Việc dẽ thôi. Rồi cõng Vạn Tú nương, đi suốt cả đôm, khi trời hừng sáng, đến một trang viện. Miêu Trưng trum ban ca đặt Vạn Tú nương xuống, gõ cửa trum ban ca . Trong nhà có tiếng nói ra: Ra ngay đây. Giây phút, một trang khách đi ra. Miêu Trung nói: Hãy báo với trang chủ, nói có Miêu đại Phiên bản Trùm bắn cá cho điện thoại quan nhân ở Phiên bản Trùm bắn cá cho điện thoại ngoài cửa. Trang khách vào báo vói trang chủ. Một quan nhân đi ra, ăn vận thế nào? Hãy nhìn vị quan nhân này:Lưng buộc khăn quấn đầu cứng, mình khoác áo choàng. Hai người cùng thi lễ, đưa Vạn Tú nương cùng vào trong thảo đường, ba người phân ngôi chủ khách cùng ngồi.

Miêu Trung nói: Phiền ca ca, cho gửi người này ở đây.

Post Comment