Giáo dục

Trong vụ điều tra, người ta thực sự đang lội bì bõm trong sự kinh hoàng văn hóa việt nam

Tôi luôn luôn nói Angie chứ không nói Annie; nhưng mỗi lần bị thẩm vấn là một lần toát mồ hôi. Sáu trang phục dân tộc năm hôm chờ đợi, ông thanh tra yêu trang phục dân tộc cầu gặp Sanders.

Ông ta khẩn khoản xin được gặp riêng. Cảnh sát đã báo cho ông ta biết rằng thi thể của một phụ nữ da trắng bị đâm chém một cách khủng khiếp đã. Sọ bị đâm thủng, chân tay bị băm vằm, thi thế chỉ còn là những mảng thịt ¿01 vối nhau bằng một vài sợi gân và. Không trang phục dân tộc thái còn trang phục dân tộc thái mặt mũi. Một mảnh áo sơmi kaki rách tươm còn dính một chiếc ghim cài bằng vàng đính kim cương hình một cái đầu sư tử – một. Tôi chỉ còn là một cái xác không hồn.

Sanders trở thành cái thanh chông sốc giữa cảnh sát và tôi, cố gắng tránh cho tôi khỏi nhìn thấy cái cảnh rùng rỢn.

Trong vụ điều tra, người ta thực sự đang lội bì bõm trong sự kinh hoàng.

Sanders luôn luôn nhấc
■Hi
lại cho bất cứ ai muôn nghe, rằng: Tôi là người cha thứ hai của Angie Ferguson. Tỏi hiêu rõ những thoi quen của nàng từ thời thơ ấu, những chưng tật, những mật yếu của nàng. Tôi có thê giúp đố các óng nhiều và thiết thực hơn ông Landler, chồng thứ ba của nàng. Anh ta đã đô quỵ rồi, bị sôc rồi. Chúng ta hãy giúp anh ta vượt văn hóa việt nam qua cơn thử văn hóa việt nam thách. Sanders cũng đã trỏ thành ngưòi cha đôi vối cả tôi nữa. Luôn luôn kinh sợ đên đứt cả hơi, vậy mà tôi vẫn cứ hoài nghi.

Tôi không tin rằng Annie đã chết. Phải chăng cô ta đã nghĩ đên chuyện đổi một món nữ trang của mình đi đề được bí mật ròi khỏi biên giối Kenya?. Mọi người xung quanh tôi cho thái độ ấy là hậu quả tất nhiên của nỗi đau mà tôi đang chịu đựng. Vậy là chúng tôi ròi Kenya vối một tò khai tử của Angie Ferguson trong tay.

Post Comment